Cùng với sự thay đổi về phí dịch vụ fullfilment, Amazon cũng tiến hàng thay đổi cả về “Dangerous Good Fees” và “Subscribe & Save”:

  • Amazon sẽ nêu rõ phí fullfilment cho các mặt hàng nguy hiểm – Dangerous Good fees (chứa các chất dễ cháy, pin lithium-ion,…)
  • Amazon tiến hành đơn giản hóa cách tính phí “Subcribe & Save” bắt đầu từ tháng 9 năm 2019.

(Với những ai chưa biết, với “Subcribe & Save”- bạn có thể nhận được giảm giá trên Amazon và Amazon Marketplace hàng ngày với các sản phẩm có đủ điều kiện. Ngoài việc luôn được  miễn phí  khi giao hàng tự động, việc giao hàng của bạn sẽ được lên lịch thường xuyên khi bạn đăng kí sử dụng “Subcribe & Save” hàng tháng.  Trên amazon, bạn không bắt buộc phải sử dụng “Subcribe & Save” và có thể hủy đăng kí bất kì lúc nào bạn muốn.)